Czym jest Jerycho Św. Rocha z Sadykrza ?

Członkowie Jerycha są wpisani do Księgi św. Rocha. Jest to odwieczna tradycja kościelna spisywania imion tych, którzy decydując się na udział w danym bractwie czy innym stowarzyszeniu religijnym pragną wspierać duchowo siebie i inne osoby.
Członek Jerycha św. Rocha każdego dnia odmawia następujące modlitwy:
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… oraz modlitwę za przyczyną św. Rocha o następującej treści:
Chwalebny św. Rochu, świecki pielgrzymie w Europie, zarażony, uwięziony; lekarzu ciał, prowadzący ludzi do Boga, wstawiaj się za nami i wybaw nas od udręk cielesnych i duchowych. Św. Rochu – módl się za nami. Amen.
Dzięki tym modlitwom członek Jerycha ma udział w skarbcu Bożych łask udzielanych przez osobę św. Rocha.
Dodatkowo istnieje możliwość indywidualnej godzinnej modlitwy w sytuacjach wskazanych przez księdza opiekuna za pośrednictwem animatorów. Wówczas członkowie Jerycha modlą się przez całą dobę w określonej intencji. Godzinę modlitwy w ciągu dnia lub nocy członek obiera konsultując ją z animatorem. W ciągu tej godziny należy
odmówić jedną część różańca i Sadykierską litanię za przyczyną św. Rocha. Pozostały czas można dopełnić innymi, przez siebie wybranymi modlitwami. Jeśli warunki pozwalają na odmówienie tylko części różańca i litanii, to dalszą część godziny dopełniamy swoimi normalnymi, a koniecznymi w tym momencie zajęciami, które wykonujemy (dzieci, prace domowe czy inne). Wzbudzamy jedynie intencję, że to co teraz robimy, robimy na chwałę św. Rocha i sprawy, którą obmadlamy.
Niekiedy niektórzy członkowie Jerycha podejmują w wyjątkowych sprawach post o chlebie i wodzie. Post ten jest dobrowolny i zależny od stanu zdrowia. Takie sytuacje są także konsultowane z księdzem opiekunem. Jeśli post nie jest możliwy, to można podjąć dobrowolne wyrzeczenie (jedzeniowe lub inne).
Na obecnym etapie zainteresowani udziałem w Jerychu św. Rocha mogą zgłaszać się do opiekuna – ks. Cezarego Siemińskiego: ks.cezary.sieminski@gmail.com, lub jednej z animatorek, ale wysyłając wyłącznie SMS na numer tel. 504 734 504.
Uwaga! Wszystkie zmiany będą podawane na stronie internetowej urocha.net.

Scroll to Top